Staf

Dr. Zulisman bin Maksom

Pengarah

zulisman@utem.edu.my

06-270 2536

Ts. Dr. Norharyati Binti Harum

Ketua Bahagian

Pengurusan Struktur Infra dan Pembangunan Struktur Info

norharyati@utem.edu.my

06-270 2525

Ts. Ahmad Shaarizan bin Shaarani

Ketua Bahagian

Pembangunan e-Kandungan Asli

shaarizan@utem.edu.my

06-270 4527

Profesor Madya Ts. Dr. Norasiken binti Bakar

Ketua Bahagian

Pembangunan Sumber Pelajaran Terbuka

norasiken@utem.edu.my

06-270 4528

Nur Fathiah binti Zulkifli

Penolong Pegawai Senireka

nurfathiah.zulkifli@utem.edu.my

06-270 4533

Muhamad Azmi bin Zainal

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

muhamad.azmi@utem.edu.my

06-270 4532

Iezwan bin Sabtu

Penolong Jurutera

iezwan@utem.edu.my

06-270 8052

Zulaiha binti Md. Ali

Setiausaha Pejabat

zulaiha@utem.edu.my

06-270 4526

Asmadi bin Md Daud

Pembantu Tadbir Kanan (KUP)

asmadi@utem.edu.my

06-270 4529

Mazlan bin Mahamod

Pembantu Operasi

mazlanm@utem.edu.my

06-270 4524