Staff

Profesor Madya Gs. Ts. Dr. Othman bin Mohd

Pengarah

mothman@utem.edu.my

06-270 1078

Dr. Mohd Adili bin Norasiken

Ketua Bahagian

Pengurusan Struktur Infra dan Pembangunan Struktur Info

adili@utem.edu.my

606 - 270 2546

Dr. Nur Zareen Binti Zulkarnain

Ketua Bahagian

Pembangunan Sumber Pelajaran Terbuka

zareen@utem.edu.my

06-270 2556

Gs. Ts. Dr. Safiza Suhana Binti Kamal Baharin

Ketua Bahagian

Pembangunan e-Kandungan Asli

safiza@utem.edu.my

06-270 2449

Aziza Binti Md Buang

Pegawai Seni Reka Kanan

aziza@utem.edu.my

06-270 1242

Muhamad Azmi bin Zainal

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

muhamad.azmi@utem.edu.my

06-270 4532

Mohd Fahrulrazi bin Saji

Penolong Jurutera

fahrulrazi@utem.edu.my

06-270 2467

Zulaiha binti Md. Ali

Setiausaha Pejabat

zulaiha@utem.edu.my

06-270 4526

Asmadi bin Md Daud

Pembantu Tadbir Kanan (KUP)

asmadi@utem.edu.my

06-270 4529

Abdul Azim bin Azahari

Pembantu Operasi

azim@utem.edu.my

06-270 4582