Staff

Dr. Zulisman bin Maksom

Pengarah

zulisman@utem.edu.my

06-270 2536

Dr. Mohd Adili bin Norasiken

Ketua Bahagian

Pengurusan Struktur Infra dan Pembangunan Struktur Info

adili@utem.edu.my

06 - 270 2546

Ts. Ahmad Shaarizan bin Shaarani

Ketua Bahagian

Pembangunan Sumber Pelajaran Terbuka

shaarizan@utem.edu.my

06-270 4527

Gs. Ts. Dr. Safiza Suhana Binti Kamal Baharin

Ketua Bahagian

Pembangunan e-Kandungan Asli

safiza@utem.edu.my

06-270 2449

Nur Fathiah binti Zulkifli

Penolong Pegawai Senireka

nurfathiah.zulkifli@utem.edu.my

06-270 4533

Muhamad Azmi bin Zainal

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

muhamad.azmi@utem.edu.my

06-270 4532

Iezwan bin Sabtu

Penolong Jurutera

iezwan@utem.edu.my

06-270 8052

Zulaiha binti Md. Ali

Setiausaha Pejabat

zulaiha@utem.edu.my

06-270 4526

Asmadi bin Md Daud

Pembantu Tadbir Kanan (KUP)

asmadi@utem.edu.my

06-270 4529

Mazlan bin Mahamod

Pembantu Operasi

mazlanm@utem.edu.my

06-270 4524