BAHAGIAN PEMBANGUNAN e-KANDUNGAN ASLI

 1. Mengurus Pembangunan e-Kandungan Asli
  • Menyediakan, melaksanakan , dan memantau perancangan tahunan pembangunan dan penilaian e-kandungan asli
  • Merancang, melaksana, memantau dan menambahbaik plan penilaian e-kandungan asli
  • Melaksana & memantau tindakan pembetulan e-kandungan asli
  • Menguruskan perolehan harta intelek bagi e-kandungan asli yang telah dibangunkan
  • Memantau pencapaian pembangunan e-kandungan asli
  • Mengumpul & menyelaras laporan pembangunan e-kandungan asli
 2. Mengkaji Keberkesanan Pelaksanaan e-Kandungan Asli
  • Menyediakan, melaksanakan, dan memantau pelan kajian keberkesanan pelaksanaan e-kandungan asli
 3. Mengurus pengkomersilan e-kandungan asli.
 4. Arahan pentadbiran.