BAHAGIAN PEMBANGUNAN SUMBER PEMBELAJARAN TERBUKA

 1. Mengurus Pembangunan e-Kandungan Sumber Pembelajaran Terbuka
  • Menyediakan, melaksanakan , dan memantau perancangan tahunan pembangunan dan penilaian e-kandungan sumber pembelajaran terbuka
  • Merancang, melaksana, memantau dan menambahbaik pelan penilaian e-kandungan sumber pembelajaran terbuka
  • Melaksana & memantau tindakan pembetulan, penyuntingan & penambahbaikan e-kandungan sumber pembelajaran terbuka
  • Memantau pencapaian pembangunan e-kandungan sumber pembelajaran terbuka
  • Menguruskan perolehan harta intelek bagi sumber pembelajaran terbuka yang  telah dibangunkan
  • Mengumpul & menyelaras laporan pembangunan e-kandungan sumber pembelajaran terbuka
 2. Mengkaji Keberkesanan Pelaksanaan e-Kandungan sumber pembelajaran terbuka
  • Menyediakan, melaksanakan, dan memantau plan kajian keberkesanan pelaksanaan e-kandungan sumber pembelajaran terbuka
 3. Arahan pentadbiran.