BAHAGIAN PENGURUSAN STRUKTUR INFRA & PEMBANGUNAN STRUKTUR INFO

 1. Mentadbir Sistem Pengurusan e-Pembelajaran UTeM (ULearn)
  • Mentadbir ULearn untuk kegunaan P&P setiap semester pengajian
  • Menyelenggara ULearn
  • Menyelaraskan helpdesk melalui JK e-Pembelajaran fakulti.
  • Mengkaji & menyediakan laporan pelaksanaan pembelajaran teradun pada minggu ke 17 dan 18 kalendar akademik.
 2. Mengurus Pembangunan Sistem Pengurusan e-Pembelajaran
  • Menyediakan perancangan tahunan & melaksanakan pembangunan modul penambahbaikan ULearn
 1. Mengkaji dan menyediakan laporan keberkesanan kemudahan infra untuk penggunaan e-pembelajaran bagi P&P di UTeM
 2. Mengkaji, melaporkan hasil kajian  dan mencadangkan penambahbaikan penggunaan teknologi e-pembelajaran terkini.
 3. Membangun dan menyelaras bilik-bilik P&P yang berasaskan teknologi.
 4. Membangun, mentadbir dan mengemaskini laman web PSTP.
 5. Arahan pentadbiran.