Mengenai PSTP

Pusat Sumber dan Teknologi Pengajaran (PSTP) ditubuhkan sebagai pusat tanggungjawab pada 26 April 2013 yang bertindak sebagai perancang, pelaksana dan penilai program-program e-Pembelajaran ke arah peningkatan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran UTeM. 

PSTP berfungsi mengaplikasi ciri-ciri e-Pembelajaran berubah selaras dengan kemajuan dan pembangunan teknologi pendidikan e-Pembelajaran melalui program latihan kepada staf akademik, pelajar dan staf sokongan.

PSTP kini diletakkan di bawah Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) pada 16 October 2014 dan beroperasi di Kampus Teknologi UTeM.