Piagam Pelanggan

PSTP komited dalam memberikan perkhidmatan yang cekap dan berkesan kearah:

  1. Memberi maklumbalas terhadap aduan yang diterima selewat-lewatnya dalam tempoh tiga hari bekerja
  2. Menyediakan khidmat latihan pembangunan e-Kandungan, pembudayaan e-Pembelajaran
  3. Meningkatkan kuantiti penawaran dan kualiti pengendalian kursus secara teradun dan terbuka.
  4. Memastikan pembangunan e-Kandungan yang berkualiti, asli dan terbuka yang telah ditetapkan bagi mengukuhkan proses P&P
  5. Memastikan pelajar dan pensyarah mempunyai pengetahuan dan kemahiran untuk menggunakan amalan e-Pembelajaran.